A magyar fiatalok nagyobb része 2050-re saját lakást, házasságot, gyermekeket és magyarországi életet lát maga előtt – derül ki az Ifjúságkutató Intézet közvélemény-kutatásából.

A magyar fiatalok a kutatás keretében olyan kérdésekre válaszoltak, amelyek körüljárták, miként látják a jövőjüket bő negyedszázad távlatában, amikor már a 42–66 éves korosztályhoz fognak tartozni.

A felmérésből kiderül, a 15–39 évesek nagyjából háromnegyede tartja valószínűnek, hogy 2050-ben saját házban/lakásban (76%), házasként (75%), Magyarországon fog élni (72%) - mindhárom állítást egyaránt valószínűnek tartja a megkérdezettek több mint fele (52%), míg kevesebb mint tizedük egyiket sem (8%).

A válaszadók kétharmada (68%) tervez 2050-ig (újabb) gyermeket vállalni, és ugyanekkora arányban feltételezik azt, hogy anyagilag jobb helyzetben lesznek, mint most vannak. A kutatás szerint a megkérdezettek jelenlegi pénzügyi helyzete befolyásolja jövőképüket: aki manapság nem küzd anyagi gondokkal, derűlátóbb a 2050-es anyagi helyzetét tekintve; illetve minél rosszabb anyagi körülményekről számol be egy fiatal, annál kevésbé van elképzelése a 2050-es kilátásairól.

A 15–39 évesek közel kétharmada (64%) meglehetősen biztos abban, hogy a jelenlegi tanulmányainak vagy foglalkozásának megfelelő munkát fog végezni 2050-ben is. Azzal kapcsolatban viszont kiegyenlített a válaszadók véleménye, hogy a kollégáikkal többnyire magyarul vagy idegen nyelven fognak-e értekezni (45-44%).

A nemek szerinti különbségeket tekintve a nők inkább tartják valószínűnek, hogy 2050-ben nyugdíjasok lesznek (39% kontra 30%), Magyarországon fognak élni (76% kontra 69%), vagy, hogy saját tulajdonú lakásban/házban laknak majd (79% kontra 73%). A gyermekvállalás vagy további gyermekvállalás esélyét viszont inkább a férfiak látják valószínűbbnek (70% kontra 66%).

A kutatás alapján elmondhatjuk, az életkor emelkedésével növekszik a saját tulajdonú ingatlant, a házasságot, a magyarországi tartózkodást valószínűsítők aránya. Ehhez képest az idegennyelvű munkakörnyezetet, a jelenleginél jobb anyagi helyzetet és a (további) gyermekvállalást tekintve az életkor fordított összefüggését figyelhetjük meg.

A kutatás további részleteit az MCC Feszten, az Ifjúságkutató Intézet sátrában, az IFJÚSÁG+ – Öt kérdésben a magyarországi 15–39 évesekről című jelentés bemutatásakor ismerhetik meg az érdeklődők. A felmérés később az Intézet hivatalos honlapján is elérhető lesz.

Az adatok olyan közvélemény-kutatásból származnak, amelyet az Ifjúságkutató Intézet 2022. év végén – 2023. év elején készített a 15–39 éves magyar állampolgárok körében, országos, reprezentatív 1000 fős mintán, személyes megkérdezéssel (TAPI).

 

Budapest, 2023. július 25.