Szociológiai tanulmányaimat az ELTE Társadalomtudományi Karán végeztem, doktori (PhD) értekezésemet 2014-ben védtem meg summa cum laude minősítéssel a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Szakmai pályafutásomat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Információs Társadalom- Trendkutató Központban (ITTK) kezdtem kutatóként. Számos neves piackutató intézettel, civil kutatóhelyekkel, ad-hoc kutatócsoportokkal dolgoztam együtt, az elmúlt évtizedben a Kutatópont kutatási igazgatója voltam, ahol évi kb. félszáz, zömében piackutatási projekt menedzseléséért feleltem.

2012-ben vettem át a nagymintás ifjúságkutatás szakmai irányítását. Vezetésemmel zajlottak le a 2012-es, 2016-os és 2020-as kutatások. A legutóbbi kutatások 12 ezer fős, a 15-29 éves magyar fiatalokra vonatkozó reprezentatív mintával készültek jelentős médiafigyelmet is generálva.

Több mint száz tudományos publikációnak (folyóiratcikkek, könyvfejezetek, jelentések) vagyok önálló, vagy társszerzője és számos konferencia-előadást tartottam elsősorban az ifjúságügy és az információs társadalom tématerületein. Legutóbbi könyvem a Szürke hattyúk. [Székely, L. (2020): Szürke hattyúk. Enigma2001, 200p. ISBN 978-615-81136-1-8]

Kutatási érdeklődésem legfontosabb területei az ifjúság mellett az új médiához kötődnek, de ezeken kívül is sok minden érdekel a kultúrafogyasztástól a pénzügyi kultúráig, a társadalomelméleti kérdések megfogalmazásától azok gyakorlati megválaszolásáig, a kutatástervezéstől a kutatások megvalósításáig.