Az MCC szombathelyi központjában is bemutattuk az "Egy jobb világért! - 110 éves a magyar cserkészet" c. kötetet, amelynek egyik szerkesztője Székely Levente, az Ifjúságkutató Intézet igazgatója.

Minden nehézség ellenére úgy hisszük, hogy az Isten, haza és az embertársak szolgálatára tett fogadalom, amely túlélte az elmúlt évszázad viharait, átsegít minket a 21. század próbatételein is. A magyar cserkészet ma is a keresztény valláserkölcsi alapokon, a hazaszereteten és az egymásért viselt felelősségen nyugszik, s bár minden korszak új társadalmi kihívásokat hoz magával, célja napjainkban is ugyanaz, mint 110 évvel ezelőtt: szüntelenül munkálkodni egy jobb világért.

E változatos tematikájú, jubileumi tanulmánykötet nagy ívű áttekintést nyújt a magyar cserkészmozgalom idáig megtett útjáról, és bepillantást enged annak jelenébe. Emléket állít nagyjainak, összefoglalja történetét az alapítástól kezdve a kommunizmus elnyomó évtizedein át egészen napjainkig, bemutatja a cserkészet mai helyzetét az önkéntesség, az élménypedagógia és az ifjúsági szerveződések felől közelítve, és arra a kérdésre is választ keres, hogy miként maradhatott a cserkészet a magyar kultúra és identitás megőrzésének kulcsa határon innen és túl.

A bemutató kerekasztal-beszélgetésében részt vett Székely Levente intézetigazgatónk, Réti Gergely, az MCC Közjogi műhely kutatója, Kelemen László, katolikus pap – a Magyar Cserkészszövetség elnökségi tagja, illetve Harkay Gabriella, a III. Nyugat-magyarországi cserkészkerület vezetőtisztje.

A beszélgetést moderálta: Harkay Eszter KP régiókoordinátor, a szombathelyi 51. Sik Sándor cserkészcsapat parancsnoka.