2 felvidéki településen is bemutattuk az "Egy jobb világért! - 110 éves a magyar cserkészet" című tanulmánykötetet, amelynek társszerkesztője Székely Levente, az Ifjúságkutató Intézet igazgatója.

Elsőként Rimaszombatra látogattunk.

Rimaszombat nem csak a magyar cserkészmozgalom XX. század eleji születésében játszott kiemelkedő szerepet! A rendszerváltoztatás után az elsők között éppen itt jött létre magyar cserkészszervezet a Felvidéken - emlékezett vissza Gaál Lajos geológus, a rimaszombati cserkészélet egyik újjászervezője a mozgalom kezdeteire. Székely Levente igazgatónk kiemelte, kutatásainkból kiviláglik a fiatalok elemi igénye a közösség jelentette kapaszkodókra, biztos pontokra. A cserkészet ezt kínálja számukra - fogalmazott. A Szlovákiai Magyar Cserkésszövetség elnöke, Eke Máté személyes tapasztalatain keresztül világított rá, a mai fiatalok életére mekkora hatással lehet egy olyan, gyökereiben, hitében és értékeiben biztos közösség, mint a magyar cserkészeké. A Sullivan Ferenc kutatónk által moderált beszélgetés minden résztvevője egyetértett abban, hogy a magyar cserkészet ma is a keresztény erkölcsi alapokon, a hazaszereteten és az egymásért viselt felelősségen nyugszik, s bár minden korszak új társadalmi kihívásokat hoz magával, célja napjainkban is ugyanaz, mint 110 évvel ezelőtt: szüntelenül munkálkodni egy jobb világért.

A második helyszín Dunaszerdahely volt.

A szintén Sullivan Ferenc kutatónk által moderált panelbeszélgetés résztvevői, Eke Máté, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke, Constantinovits Milán, az MCC szakmai ügyekért felelős főigazgató-helyettese, Kiss-Kozma Georgina, intézetünk kutatásvezetője, valamint Réti Gergő, az MCC Közjogi Műhelyének tagja, a kötet társszerkesztője voltak. A konklúziók itt is hasonlóak voltak. 

Büszkék vagyunk rá, hogy Erdély után már Felvidéken is bemutathattuk a kötetet. Hamarosan Kárpátalján és Nyugat-Európában tervezünk bemutatókat, és bízunk benne, hogy a tengerentúlon is sikerül bemutatni ezt, a legnagyobb magyar ifjúsági szervezetről szóló művet!