A roma jövőképről tartott kerekasztal-beszélgetést az MCC szolnoki képzési központja Székely Levente, az MCC Szociológia Műhelyének vezetője, Antal István, MCC Roma Tehetség Programjának vezetője és Dr Csilleiné Mága Erika, a Roma Esély Egyesület elnökének részvételével az Agórában.

Az esemény elején Székely Levente gondolatébresztő előadásában bemutatta a Kutatópont 2021-es kutatás eredményeit, mely a magyarországi romák helyzetét és jövőképét ismertette. Ezután a szakértők a helyi sajátosságokat is elemezték kerekasztal-beszélgetésük során. Az esemény aktualitásához hozzájárult, hogy Csilleiné Erika nemrég államvizsgázott romológia szakon. Ahogy a Székely Levente által prezentált kutatásból is kiderül, a kitörők aránya csupán 21%. Ide azok tudnak tartozni, akik magasabb végzettséggel rendelkeznek, ezáltal a munkalehetőségeik és a lakhatási körülményeik is jobbak a romák többségéhez képest. Antal István hosszan beszélt az MCC Roma Tehetség Programjáról, mely pont azoknak a tehetséges, elkötelezett roma fiataloknak ad esélyt a továbbtanulásra, a kitörésre, akik egyébként nem biztos, hogy saját erejükből meg tudnák ezt valósítani. A jelenlévő diákok és felnőttek is intenzíven érdeklődtek a lehetőség iránt az előadás közben és utána is. Csilleiné elmondta, hogy korábban ők is az egyesület nevét viselő iskolát vezették, ahol több tanuló már oktatóként tért vissza az alma materbe. Jelenleg a szolnoki 4 szegregátum egyikében működtetnek közösségi házat. A szakértők egyetértettek abban, hogy ezekre a programokra azért van nagy szükség, mert – ahogyan a kutatás is kimutatta – a veszélyben lévő romák 21%-a elsőként említette, hogy nincs kihez fordulnia, de a válaszok alapján is maximum 1 családtag vagy barát tud rajtuk segíteni.

Az előadás végén az identitás kérdése is felmerült, hiszen – ahogy egy hozzászóló is jelezte –, nagyon nehéz megküzdenie a nem roma társadalomban a romaságával és fordítva. Akkor végeznek jó munkát az oktatók, nevelők, szociális munkások, ha a sok küzdelem végén az egyén azt mondja, megérte. A Roma Tehetség Programban működő mentorprogram célja ezt a két világot összehozni.