Az Ifjúságkutató Intézet „Ifjúsági közösségek a válságok korában” című eseménye az MCC főigazgató-helyettese, Constantinovits Milán köszöntőjével indult. Az este folyamán Székely Levente az Intézet vezetője és Papp Miklós görögkatolikus pap tartottak előadást az ifjúsági közösségek helyzetéről, a közösséghez való tartozásról. Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés követte Nagy-Vargha Zsófiával fiatalokért felelős helyettes államtitkárral és Siklósi Viktóriával az MCC kollégiumigazgatójával. A beszélgetést Réti Gergely az MCC Jogi Iskolájának hallgatója moderálta.

Az esemény résztvevői egyetértettek, hogy a közösségek rendkívül fontosak a fiatalok életében. A legutóbbi nagymintás ifjúságkutatás eredményei szerint a 15–29 éves fiatalok leggyakrabban családdal és barátokkal töltik az idejüket, miközben az ifjúság egyik legégetőbb problémája a baráti társaságok és közösségek hiánya volt. Emellett a fiatalok legfontosabb információforrásait is a család és a barátok adták. Nagy-Vargha Zsófia a közösségek megtartóerejéről beszélt. Véleménye szerint elsősorban a közösségbe tartozás, a család és a barátok tartják itthon a fiatalokat.

Az utóbbi évek krízisei komoly megpróbáltatásokat okoztak az egyének mentális egészségének és a társas kohéziónak egyaránt. Papp Miklós szerint a fiataloknak fejleszteniük kell szellemi és életvezetési készségeiket, például azt, hogy hogyan tudják fenntartani és ápolni kapcsolataikat. A koronavírus alatt viszont új módszereket kellett találnunk arra, hogy kapcsolatot tartsunk barátainkkal, emiatt pedig sokan elszigetelődtek megszokott közösségüktől. Nagy-Vargha Zsófia elmondta, hogy a telefonos lelkisegély-szolgálatokhoz több hívás futott be a koronavírus alatt. A fiatalok elmagányosodására és izoláltságára az egyik legjobb megoldás a fiatalok közösségbe való integrálása. Az állam számos közösségépítő kezdeményezést, különböző önkéntességi programot támogatott, illetve létrehozta a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzset is.

Papp Miklós szerint az már inkább az egyénen múlik, hogy ne csak a saját, hanem más értékközösségek felé is társfelelősséget vállaljunk és saját szociális buborékunkon kívül is kommunikáljunk másokkal. Azt tanácsolta, hogy keressünk maradandó értékeket az életben, mint a barátság, a család, szakma, kultúra, spiritualitás és a sport.