A magyarok kiemelten fontosnak tartják a történelmi filmek szerepét az ismeretátadásban. A 18–29 évesek 57 százaléka hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a fiatalok a hazai gyártású filmeken keresztül ismerjék meg történelmünket – derült ki az Ifjúságkutató Intézet friss kutatásából.

Az elmúlt években több olyan magyar játékfilm is megjelent, amelynek történelmi vonatkozása volt, különböző hangsúllyal kezelve a szórakoztató és a tényszerű elemeket. Habár a történelmi hitelesség nem kötelező érvényű a játékfilmekben, mégis sokan elvárják, hogy a kort és az eseményeket tényszerűen mutassák be.

Az Ifjúságkutató Intézet 2023 márciusában a magyarok filmnézési szokásait térképezte fel egy 1000 fős reprezentatív közvélemény-kutatás segítségével, amely során többek között arról is megkérdezték a válaszadókat, hogy a történelmi hitelességre vagy inkább a szórakoztatásra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni a filmkészítés során. A válaszadók nagy része a történelmi hitelesség mellett tette le a voksát: e kategória minden korcsoportban 76–82 százalék között mozgott. A szórakoztatást a legfiatalabbak és a legidősebbek helyezték inkább előtérbe: a 18–29 éves korosztálynak a 22 százaléka, a 70 év felettieknek pedig a 17 százaléka tette le voksát emellett.

A magyarok általában fontosnak tartják, hogy a fiatalok hazai gyártású filmeken keresztül ismerjék meg történelmünket (62 százalék tartja annak, míg 16 százalék nem tartja fontosnak). A magyar történelmi filmek ismeretátadásának jelentőségét leginkább az idősebbek hangsúlyozták, de a 18–29 évesek 57 százaléka is fontosnak tartotta. Habár a kérdésre válaszolni nem tudók aránya nőtt az idősebb korcsoportoknál, a magyar társadalomban tartja magát a meglátás, mely szerint a fiatalok nem néznek magyar filmeket. Mindössze a megkérdezettek 5 százaléka válaszolta azt, hogy inkább vagy teljes mértékben a 40 évesnél fiatalabbakra jellemző, hogy magyar filmeket néznek szabadidejükben.

Maguk az érintettek is úgy gondolják, nemzedékükre nem jellemző a magyar filmek iránti érdeklődés (a 18–29 évesek 5 százaléka, a 30–39 évesek 8 százaléka nyilatkozta). Ugyanakkor saját elmondásaik alapján árnyaltabb kép rajzolódik ki a fiatalok filmnézési szokásairól. A korcsoportok közül a 18–29 évesek 22 százalékára, a 30–39 évesek 19 százalékára inkább vagy teljes mértékben jellemző, hogy szabadidejében magyar filmeket néz. Az Ifjúságkutató Intézet kutatása alapján továbbá megállapítható, hogy az 50 év feletti korosztályokból kerültek ki azok, akik leginkább a magyar filmeket részesítik előnyben.

Az adatok olyan kutatásból származnak, amelyet az Ifjúságkutató Intézet a 18 évesnél idősebb, magyar állampolgárok véleményét feltérképező, országos, reprezentatív mintájú, 1000 fős, telefonos (CATI) módszertannal készített 2023. március hónapban.