Az Ifjúságkutató Intézet legfrissebb kutatásában a generációs feszültség jelenlétét vizsgálta a magyar társadalomban, amely szerint elsősorban a fiatalok éreznek ellentétet a generációk között, míg az idősek alapvetően harmonikus viszonyulást érzékelnek a fiatalok irányába.

Augusztus 12. a fiatalokról szól. Ekkor tartják a Nemzetközi Ifjúsági Napot, amelynek témája idén a generációk közötti szolidaritás. Az Ifjúságkutató Intézet legfrissebb kutatásában a generációs feszültség jelenlétét vizsgálta a magyar társadalomban, amely szerint elsősorban a fiatalok éreznek ellentétet a generációk között, míg az idősek alapvetően harmonikus viszonyulást érzékelnek a fiatalok irányába.

Az ENSZ által kezdeményezett első Nemzetközi Ifjúsági Napot az ezredfordulón tartották; azóta minden évben augusztus 12. a fiatalok napja szerte a világon. Rendre kapcsolódik valamilyen tematikus megközelítés is a világnaphoz, amely 2022-ben a generációk közötti szolidaritás. „A nemzedékek közötti együttműködés új formáit tapasztalhattuk meg a koronavírus-járvány alatt, ahol az idősebbek mindennapjait sok tekintetben megkönnyítették az önkénteskedő fiatalok. A segítségnyújtással együtt tapasztalható volt a generációk közötti feszültség is, talán még emlékszünk a #BoomerRemover-re és társaira. Ifjúságkutató Intézet kutatásában arra kerestük a választ, hogy mi a helyzet ma, hogyan látják egymást az egyes generációk?” – indokolta a kutatást Székely Levente, az Ifjúságkutató Intézet vezetője.

Az Ifjúságkutató Intézet által 2022 tavaszán készített reprezentatív kutatásból kiderült, hogy a magyar felnőttek általában érzékelik a generációs feszültség jelenlétét. Kétszer annyian vannak azok, akik szerint van, mint akik szerint nincs ellentét a fiatalok és az idősebbek között (41 vs. 20 százalék). A maradék (38 százalék) bizonytalan, érez is ellentétet meg nem is. A generációs ellentétet másképp látják a különböző korcsoportba tartozók: minél fiatalabbakat kérdezünk, annál nagyobb arányban vannak azok, akik ellentétet érzékelnek. A legfiatalabb (18–29 éves) korcsoportba tartozók hattizede (59 százalék) szerint van ellentét, a 30–39 éves korcsoportba tartozók fele (49 százalék), míg a 40 évesek és idősebbek már csak négytizede érzékel ellentétet. Ennek megfelelően az életkor emelkedésével növekszik azok aránya, akik nem érzékelnek ellentétet, a 60 évesek és idősebben körében háromszoros arányt figyelhetünk meg a legfiatalabb 18–29 évesekhez képest (9 vs. 28 százalék).

„A generációs ellentétek érzékelésében megfigyelhető életkori különbségek más szociodemográfiai jellemzők szerint (pl. iskolai végzettség, a lakóhely településtípusa) nincsenek jelen. Mindez arra utal, hogy a különböző korosztályok együttműködése ténylegesen nem függ mástól csupán az életkortól.” – fogalmazott Székely Levente.

A magyarországi 18 évesekre és idősebbekre vonatkozó reprezentatív mintával készülő kutatást 1000 fő telefonos (CATI) megkérdezésével végezte az Ifjúságkutató Intézet 2022. május–június hónapokban.