Május 14-én került megrendezésre az intézetünk által szervezett az Emerging Voices konferencia, ahol olyan témákkal foglalkoztak fiatal társadalomtudós vendégeink, mint a mesterséges intelligencia, az oktatási kihívások, a fiatalok politikai aktivitása, és az utóbbi években felértékelődő mentális egészség kérdései.

A konferencia harmadik szekciójában a fiatal kutatók az ifjúsági politikai aktivizmust járták körül a közelgő és folyamatban lévő választási kampányok tükrében 2024-ben. Volt szó az európai választások részvételi trendjeiről, a fiatalok által vezetett kezdeményezések tanulságairól és a korai kampányolás hatásairól a Fülöp-szigeteken.

Chiao Li (Sciences Po, Paris) a 2019-es Európai Parlamenti választást elemezte előadásában, ugyanis ez a választás a legmagasabb részvételi arányt hozta az elmúlt két évtizedben, különösen a fiatalabb állampolgárok körében, ami ellentétes volt a korábbi elvárásokkal. Li kutatása során arra kereste a választ, hogy minek a hatására változik a fiatal generációk európai választásokon való részvétele. A 15 nyugat-európai ország adatait összefoglaló kutatásában arra a következtetésre jutott, hogy az emelkedett politikai hatékonyság, az EP választások eredményeinek fontosságának megítélése és az erőteljesebb európai identitás kulcsfontosságú tényezők a fiatalok részvételének változásában. Ezek az eredmények fontosak az ifjúsági politikai részvétel ösztönzésére irányuló stratégiák formálásában a többszintű kormányzati struktúrákban.

Shalini Garg (University of Rajasthan, Jaipur) kutatásában a fiatalok által vezetett politikai kezdeményezések tanulságait és jövőbeli irányait vizsgálta. A fiatalok által vezetett kooperációk sikerének kulcsfontosságú tényezői közé tartozik a fiatal vezetői képességek, a kapacitásbővítés és az együttműködési partnerségek. Az előadás során Garg javaslatokat tett a kooperatív kezdeményezéseket megnehezítő tényezők kezelésére. Kutatásának célja pedig az volt, hogy információt szolgáltasson a döntéshozók és gyakorlati szakemberek számára a fiatalok által vezetett együttműködések potenciáljáról és hatásáról.

A korai kampányolás, bár illegálisnak minősül a Fülöp-szigeteken, továbbra is elterjedt gyakorlat. A politikusok kampány-platkátokat helyeznek ki már hónapokkal az hivatalos választási időszak előtt. Mark Gabriel Wagan Aguilar (Southern Philippine Academy College, Calayan Educational Foundation, Philippines) előadásában különböző generációk szemszögéből mutatta be a korai kampányolást és annak potenciális hatásait a választási preferenciákra. A konferencián különböző korosztályokról készült felmérésének és interjúinak eredményeit mutatta be. Mivel a Fülöp szigeteken a fiatalok már 15 éves kortól szavazhatnak, különösen érdekes, hogy milyen hatással van rájuk az előzetes kampányidőszak. A felmérés azt mutatja, hogy az emberek számára az általuk kedvelt politikusok kampánya megerősítő hatással bír, viszont az általuk kevésbé kedvelt politikusok plakátjai nem változtatnak a róluk előzetesen alkotott képen.