Vajon csupán divatos kifejezés vagy fenyegető válság-e a népességcsökkenés?

A 20. században a demográfiai kérdésekről folytatott vita általában a túlnépesedés veszélyeire összpontosult. Az utóbbi években azonban egyre inkább egy ellentétes problémára, azaz a csökkenő népességre irányult a figyelem.

Sullivan Ferenc kutatónk az MCC Debrecen eseményén kifejtette:

A kínai népesség sokat emlegetett csökkenése nem pusztán a 2021-ben véget ért hivatalos egykepolitika eredménye, hiszen a modern szociális ellátórendszer kiépülése, a nők munkaerőpiaci és oktatási részvételének növekedése egymástól nagyon eltérő berendezkedésű országokban hasonló eredménnyel járt.

A fejlett, nyugati országok között pozitív példa Izrael, ahol a termékenységi ráta eléri, sőt jóval meg is haladja a népesség szinten tartásához szükséges értéket.

A csökkenő születésszám nem pusztán azzal jár, hogy kevesebben élnek egy adott országban, hanem a társadalom elöregedésével eltorzul a korfa, azaz a kieső kereső korú népességet valahonnan pótolni kell.

Az anyagi ösztönzők mellett a gyermekvállalási kedv növeléséhez társadalmi szemléletváltás is kell, amelyben jelentős a kormányok felelőssége is. A magyar családpolitika e tekintetben úttörőnek bizonyult.