A család és a megfelelő oktatási környezet a két fő tartóoszlop az egyén képességeinek maximalizálásához – emelte ki pécsi előadásán Katharine Birbalsingh, a londoni Michaela Community School igazgatója.

Katharine Birbalsingh a túlzott progresszivizmusban látja az angol oktatás hanyatlásának legfőbb okát. Közös jellemzője a szakterületén kimagasló eredményeket elért személyeknek – mint például Nobel-díjasok –, hogy tradicionális oktatási környezetben nőttek fel.

Azoknál a hátrányos helyzetű gyerekeknél, ahol a családi nem tudja betölteni a megfelelő funkcióját, ott egyértelműen az oktatásnak kell átvennie a legfőbb mobilizáló szerepet a gyerekek életében. Birbalsingh elmondta azt is, milyen lélekemelő élmény volt látogatása a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában, ahol még megtapasztalhatjuk a hagyományos, konzervatív oktatás értékeit.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kritikus gondolkodást éppen a hagyományos oktatási rendszer segítségével érhetjük el, ahol a tanárok tanítják a diákokat, és nem az önálló ismeretgyűjtésre alapozzák az oktatást, hiszen otthon nem egyenlő eséllyel indulnak a különböző háttérrel rendelkező gyermekek.

Az előadást követően pódiumbeszélgetés keretében értékelte Katharine Birbalsingh, Dezső Renáta – a PTE egyetemi docense –, valamint Sullivan Ferenc, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatója a társadalmi mobilitás alapját képző lehetőségeket.

A tanítás az iskola feladata! Azt szoktam mondani a tanáraimnak, hogy úgy minősítsék a diákokat, hogy közben önmagukat minősítik. Célom, hogy az iskolámban a tanárok közti különbségeket a minimálisra csökkentsem, és mindemellett az egészséges hierarchia is megmaradjon. Nem kifizetődő a gyermek számára, ha a barátai akarunk lenni tanárként – hangsúlyozta Birbalsingh.

A szakértők egyetértettek abban, hogy az okostelefonok általi rengeteg impulzus egyértelműen negatív irányba befolyásolja a gyerekek iskolai teljesítményét.

Az igazgató szerint az oktatásban a józan paraszti észnek és a konzervatív értékeknek kell érvényesülnie, így működhet megfelelően, ezáltal hozzájárulva a társadalmi mobilitás megvalósulását.